автомобильно

 1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

 ЗАВДАННЯ

ЩОДО ВИВЧЕННЯ ПРЕДМЕТА «ЗАХИСТ УКРАЇНИ»
на 2023/2024 навчальний рік

 • організація освітнього процесу з предмета «Захист України» за навчальною програмою для закладів загальної середньої освіти з предмета «Захист України» 10-11 класів (рівень стандарту), затвердженою наказом МОН України від 03.08.2022 № 698;
 • відпрацювання зі здобувачами освіти як теоретичних питань, так і практичних навичок щодо надання першої долікарської допомоги на полі бою, користування зброєю тощо;
 • проведення навчально-польових занять (зборів) і навчально-тренувальних занять (за можливістю);
 • співпраця з військовими частинами, закладами вищої освіти;
 • застосування в освітньому процесі засобів навчання на цифрових носіях або розміщених в інформаційно-телекомунікаційних системах, які відтворюються за допомогою електронних технічних засобів;
 • матеріально-технічне оснащення та кадрове забезпечення викладання предмета «Захист України»;
 • залучення практичного психолога для проведення уроків з навчального предмета «Захист України» з метою психологічної підготовки здобувачів освіти до захисту країни;
 • активізація роботи військово-патріотичних гуртків, у тому числі й під час змішаного та дистанційного навчання;
 • залучення до проведення навчальних занять з предмета «Захист України» військовослужбовців ЗСУ учасників бойових дій російсько-української війни.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИВЧЕННЯ ПРЕДМЕТА "ЗАХИСТ УКРАЇНИ":

Закони:

 1. Конституція України. Конституція – Основний Закон України. Статті 17, 65 - захист суверенітету і територіальної цілісності України є найважливішими функціями держави, справою всього українського народу.. Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов’язком громадян України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
 2. Закон України “Про освіту”. Стаття 12. (Указ Президента України від 05.09.2017 №2145-VIII). URL: https://cutt.ly/vXcaLgA
 3. Закон України “Про повну загальну середню освіту” (Указ Президента України від 16.01.2020 № 463-IX). URL: https://cutt.ly/eXcsbNS.
 4. Закон України “Про національну безпеку України”. (Указ Президента України від 19.06.2003 № 964-IV). URL: https://cutt.ly/BXcp4Wf.
 5. Закон України “Про Збройні Сили України”, затверджений Указом Президента України від 06.12.1991 № 1934-XII. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1934-12. Цей Закон визначає функції, склад Збройних Сил України, правові засади їх організації, діяльності, дислокації, керівництва та управління ними.
 6. Закон України “Про екстрену медичну допомогу” від 05.07.2012 № 5081-УІ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5081-17.
 7. Закон України “Про основи національного спротиву” (стаття 6) № 1702-IX від 01.01.2022 зі змінами від 03.05.2022. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1702-20.
 8. Закон України “Про оборону України”, затверджений Указом Президента України від 06.12.1991 № 1932-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1932-12. Цей Закон встановлює засади оборони України, а також повноваження органів державної влади, основні функції та завдання органів військового управління, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, обов'язки підприємств, установ, організацій, посадових осіб, права та обов'язки громадян України у сфері оборони.
 9. Закон України “Про загальний військовий обов’язок і військову службу” (стаття 9), затверджений Указом Президента України від 25.03.1992 № 2232-XIІ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2232-12. Цей Закон здійснює правове регулювання стосовно загального військового обов’язку і військової служби з метою реалізації громадянами України конституційного обов’язку щодо захисту Вітчизни.
 10.  Закон України “Про Державну прикордонну службу України”, затверджений Указом Президента України від 03.04.2003 № 661-ІV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/661-15. Цей Закон, відповідно до Конституції України (254к/96-ВР), визначає правові основи організації та діяльності Державної прикордонної служби України, її загальну структуру, чисельність, функції та повноваження.
 11. Закон України “Основи законодавства України про охорону здоров’я”, затверджений Указом Президента України від 19.03.1992 № 2801-XIІ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2801-12. Основи законодавства України про охорону здоров’я визначають правові, організаційні, економічні та соціальні засади охорони здоров’я в Україні, регулюють суспільні відносини у цій галузі з метою забезпечення гармонійного розвитку фізичних і духовних сил, високої працездатності і довголітнього активного життя громадян, усунення факторів, що шкідливо впливають на їх здоров’я, попередження і зниження захворюваності, інвалідності та смертності, поліпшення спадковості.
 12. Закон України “Про Стройовий статут Збройних Сил України”, затверджений Указом Президента України від 24.03.1999 № 549-XIV.  URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/549-14. Цей Статут визначає стройові прийоми і рухи без зброї та із зброєю; строї підрозділів та військових частин у пішому порядку і на машинах; порядок виконання військового вітання, проведення стройового огляду; місце Бойового Прапора військової частини у строю, порядок його внесення і винесення; обов’язки військовослужбовців перед шикуванням і в строю та вимоги до їх стройового навчання.
 13. Закон України “Про Статут внутрішньої служби Збройних Сил України”, затверджений Указом Президента України від 24.03.1999 № 548-XIV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/548-14. Цей Статут визначає загальні права та обов'язки військовослужбовців Збройних Сил України і їх взаємовідносини, обов'язки основних посадових осіб полку і його підрозділів, правила внутрішнього порядку у військовій частині та її підрозділах.
 14. Закон України “Про Статут гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України”, затверджений Указом Президента України від 24.03.1999 № 550-XIV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/550-14. Цей Статут визначає організацію і порядок несення гарнізонної та вартової служб, права і обов’язки посадових осіб гарнізону та військовослужбовців, які залучаються для несення цих служб.
 15. Закон України “Про Дисциплінарний статут Збройних Сил України”, затверджений Указом Президента України від 24.03.1999 № 551-XIV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/551-14. Цей Статут визначає сутність військової дисципліни, обов'язки військовослужбовців щодо її додержання, види заохочень та дисциплінарних стягнень, права командирів щодо їх застосування, а також порядок подання і розгляду заяв, пропозицій та скарг.

Укази:

 1. Стратегія воєнної безпеки України, затвердженої Указом Президента України від 25.03.2021 № 121/2021. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/n0022525-21.
 2. Стратегія національно-патріотичного виховання, затвердженої Указом Президента України від 18.05.2019 № 286/2019. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/286/2019.
 3. Указ президента  України 16.03.2022 №143/2022 “Про загальнонаціональну хвилину мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України”. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/143/2022.

Постанови КМУ:

 1. Постанова Кабінету Міністрів України №1170 від 30.11.2000 “Про затвердження положень про допризовну підготовку і про підготовку призовників з військово-технічних спеціальностей”. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1770-2000.
 2. Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 №1392. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1392-2011.
 3. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2020 р. N 898 “Про деякі питання державних стандартів повної загальної середньої освіти”. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/898-2020.
 4. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 червня 2021 р. № 673 “Про схвалення Державної цільової соціальної програми національно-патріотичного виховання на період до 2025 року”. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1233-2020.
 5. Постанова Кабінету Міністрів України від 09.10.2020 № 932 “Про затвердження плану дій щодо реалізації Стратегії національно-патріотичного виховання на 2020-2025 роки”. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/932-2020. 

Накази:

 1. Наказ Міністерства освіти і науки України від 13.12.2021 № 1357 "Про затвердження Типового переліку засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів предмета “Захист України” закладів освіти, які забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти". URL: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-tipovogo-pereliku-zasobiv-navchannya-ta-obladnannya-dlya-navchalnih-kabinetiv-predmeta-zahist-ukrayini-zakladiv-osviti-yaki-zabezpechuyut-zdobuttya-povnoyi-zagalnoyi-serednoyi-osviti.
 2. Наказ  МОН від 06.06.2022 № 527 “Про деякі питання національно-патріотичного виховання в закладах освіти України та визнання таким, то втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки України від 16.06.2015 № 641”, зокрема пункт 6.1 Заходів щодо реалізації концепції національно-патріотичного виховання в системі освіти України до 2025 року. URL:https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0527729-22.
 3. Наказ Міністерства освіти і науки України від 08.09.2020 №1115 “Деякі питання організації дистанційного навчання”. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0941-20.
 4. Наказ Міністерства охорони здоров’я від 25.09.2020 № 2205 “Про затвердження Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти”. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1111-20.
 5. Наказ Міністерства охорони здоров’я “Про затвердження порядків надання домедичної допомоги особам при невідкладних станах” від 09.03.2022 № 441. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0356-22.
 6. Навчальна програма “Захист України” рівень стандарту» для 10-11 класів закладів загальної середньої освіти затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 03.08.2022 № 698. URL:https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-10-11-klas/2022/08/15/navchalna.programa-2022.zakhyst.Ukrayiny-10-11-standart.pdf.
 7. Наказ Управління освіти адміністрації Салтівського району від 30.08.2023 № 31 “Про організацію вивчення предмета “Захист України” у 2023/2024 навчальному році в закладах загальної середньої освіти”. URL: https://salt-ruo.com.ua/?page_id=4088.
 8. Наказ Управління освіти адміністрації Салтівського району від 12.09.2023 № 37 “Про організацію та проведення навчально-польових (тренувальних) зборів/занять з учнями 11-х класів закладів загальної середньої освіти району у 2023/2024 навчальному році”. URL: https://salt-ruo.com.ua/?page_id=4088. 

Листи:

 1. Лист МОН від 12.09.2023 № 1/13749-23  “Про інструктивно-методичні рекомендації щодо викладання навчальних предметів/інтегрованих курсів у закладах загальної середньої освіти у 2023/2024 навчальному році”. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1_13729-23. 
 2. Інструктивно-методичні рекомендації щодо викладання навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти у 2023/2024 навчальному році. Захист України 10-11 класи. Додаток 13.
 3. Лист Міністерства освіти і Науки України від 10.04.2020 №1/9-209  “Щодо зміни назви навчального предмета”.
 4. Лист Міністерства освіти і науки України від 06.03.2022 №1/3371-22 “Про організацію освітнього процесу” в умовах запровадженого воєнного стану (Указ Президента України від 24 лютого 2022 № 64/2022). URL: https://cutt.ly/rZXnjkS.
 5. Кодекс цивільного захисту України, затверджений Указом Президента України від 02.10.2012 № 5403-VI. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/5403-17. Кодекс цивільного захисту України регулює відносини, пов'язані із захистом населення, територій, навколишнього природного середовища та майна від надзвичайних ситуацій, реагуванням на них, функціонуванням єдиної державної системи цивільного захисту, та визначає повноваженняорганів влади, права та обов'язкигромадян, підприємств, установ та організацій.
 6. Методичні рекомендації щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 16.06.15 № 641. URL: http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/47154/.
 7. Важливо, щоб кожен навчальний заклад став для дитини осередком становлення громадянина-патріота України, готового брати на себе відповідальність, самовіддано розбудовувати країну як суверенну, незалежну, демократичну, правову, соціальну державу, забезпечувати її національну безпеку, сприяти єдності української політичної нації та встановленню громадянського миру й злагоди в суспільстві. Положення про Всеукраїнську дитячо-юнацьку військово-патріотичну гру “Сокіл” (“Джура”), затверджено наказом Міністерства освіти і науки України, від 31.03.2014 № 276. http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z1094-12. Всеукраїнська дитячо-юнацька військово-патріотична гра “Сокіл” (“Джура”) є системною формою позакласної роботи з військово-патріотичного та морально-етичного виховання учнівської молоді, важливим засобом формування патріотичної свідомості, спортивно-оздоровчої роботи та активізації роботи по відродженню і розвитку історичних, патріотичних, господарських та культурних традицій Українського козацтва.
 8.  Лист Міністерства у справах ветеранів України (Мінветеранів) від 12.08.2022 № 540/02/1000.1-22 щодо реалізації загальнодержавного проєкту “Місце шани та вдячності”.
 9. Електронні версії підручників навчального предмета “Захист України”: вебсайт. URL: https://cutt.ly/PZDIkhM.
 10. Перелік підручників для використання в освітньому процесі з предмета “Захист Україна” у закладах загальної середньої освіти з навчанням українською мовою: вебсайт. URL: https://cutt.ly/PZDIkhM. 

КРАЩІ ПРАКТИКИ ВИКЛАДАННЯ ПРЕДМЕТА “ЗАХИСТ УКРАЇНИ”:

1. Сайт для викладачів та здобувачів освіти з предмета “Захист України” [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://sites.google.com/site/zahist56.

2. “ЗАХИСТ УКРАЇНИ від Ганни Ягнич / [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://jahnu4.blogspot.com.

3. #ЗАХИСТИМОУКРАЇНУ! / [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://viktorpoli.blogspot.com.

4. Електронний збірник дидактичних ігор із предмета «Захист України» / [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://didacticgameszu.blogspot.com.

5. Навчальний курс - "Навчання з попередження ризиків від вибухонебезпечних предметів" (EORE) / [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://eoreplatform.web.app/dashboard.

6. #ВБЕЗПЕЦІ / [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://safe.edera.com.

7. G7 Сили територіальної оборони ЗСУ готові до спротиву / [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://sprotyvg7.com.ua.

8. ТССС / [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://tccc.org.ua.

9. Агенція Екстреної Медичної Допомоги / [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://aemc.org.ua.

10. ВСЕ ПРО МІННУ БЕЗПЕКУ / [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://bezpeka.info.

11.Електронна військова бібліотека / [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://www.ukrmilitary.com/p/military-library.html.

12. Курс тактичної медицини СБУ: протокол TCCC, алгоритми MARCH та PAWS/ [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=T58mNfJ1Y4c.

ПІДРУЧНИКИ З ПРЕДМЕТА «ЗАХИСТ УКРАЇНИ»:

Перейти на сайт

Контакти

fb
insta
youtube

Новини Центру