автомобильно

  1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

ДНЗ "РЦПО БТ ХО"

Ви маєте змогу ознайомитись з наступними документами

Статут Державного навчального закладу "Регіональний центр професійної освіти будівельних технологій Харківської області"
Ліцензії на провадження освітньої діяльності
Свідоцтва про атестацію закладу професійної освіти
Структура та органи управління закладу професійної освіти ДНЗ "РЦПО БТ ХО"
Кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами
Перелік професій, за якими здійснюється підготовка у закладі освіти
Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти
Кількість і склад учнів за професіями
Мова освітнього процесу
Наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення (у разі його проведення)
Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами)
Наявність гуртожитків та вільних місць в них
Результати моніторингу якості освіти
Річний звіт про діяльність закладу освіти
Правила прийому до закладу освіти
Умови доступності для навчання осіб з особливими освітніми потребами
Розмір плати за навчання, підготовку, підвищення кваліфікації здобувачів освіти
Перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати
Правила поведінки здобувача освіти в закладі освіти
План заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти
Порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти
Порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в закладі освіти та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування)
Кошторис закладу та всі зміни до нього
Фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів
Інформація про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством
Стипендіальне положення
Бухгалтерська звітність
Академічна доброчесність
Інша інформація, що оприлюднюється за рішенням закладу освіти або на вимогу законодавства:
Інформація про відсутність над здобувачем ліцензії (ліцензіатом) прямо чи опосередковано контролю резидентами іноземних держав
Освітні програми, які реалізуються в закладі (професійна освіта)
Освітні програми, які реалізуються в закладі (загальна освіта)
Територія обслуговування, закріплена за закладом освіти його засновником
Робочі навчальні плани
Контингент здобувачів освіти на 01.09.2023
Атестація педагогічних працівників
Акт готовності навчального закладу до 2023/2024 н.р.
ЗВІТ ДИРЕКТОРА ПРО СВОЮ ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА ПЕРІОД РОБОТИ  З ЧЕРВНЯ 2022 ПО ЧЕРВЕНЬ 2023
Звіт директора за період роботи 2016-2020 роки
ПЛАН РОБОТИ ДЕРЖАВНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР БУДІВЕЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ» НА 2023/2024 Н.Р.
Положення про стипендіальне забезпечення учнів
Штатний розпис
Внутрішня система забезпечення якості освіти в закладі ДНЗ "РЦПО БТ ХО"
Наглядова (піклувальна) рада ДНЗ "РЦПО БТ ХО"
Організація і проведення Державних кваліфікаційних атестацій (ДКА)
Накази з кадрової роботи
Накази з основної діяльності
Накази щодо методичної роботи
Лист МОН України «Щодо запобігання торгівлі людьми в умовах воєнної агресії»
Протокол відбору підручників
Благодійність (2023)

 

Контакти

fb
insta
youtube

Новини Центру